Pierwsze zajęcia, czyli nic dwa razy…🥇

“Nic dwa razy się nie zda­rza i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy i po­mrze­my bez ru­ty­ny. (…)” Tak samo jak Wisława Szymborska w swoim wierszu “Nic dwa razy” pisała o niepowtarzalności zdarzeń i tym samym ich wyjątkowości, tak samo ja muszę zacząć ten wpis od informacji, że nie ma dwóch takich samych lekcji u Pani od Głosu, a już szczególnie tych pierwszych!  Każdy nauczyciel ma swój sposób na pierwsze Czytaj dalej…